Predsednik:
Bojan Buden

Tajnik:
Janez Fic

Blagajnik:
Matej Korenčič

Člani U.O.:
Bojan Berčič
Jurij Štancer
Damjan Sofronievski